Кучета

Гончета

Гончетата са голяма група ловни кучета, които се използват за лов на всякакъв вид космат дивеч по следа. Те работят като откриват следата, оставена от дивеча и го преследват докато го открият. Когато открият дивеча, различните гончета се държат по-различен начин, което се обуславя от вродените способности на гончето, а така също и от желанието на обучаващия ги ловец.

Прочети още...

Кучета птичари

Това са ловните кучета, работещи със стойка. Основните ловни качества на тези кучета са силно развитото обоняние и стойката - спиране и замиране пред дивеча в напрегната поза. Обикновено птичарите се разделят на две големи подгрупи: английски и континентални птичари. Към английските спадат пойнтерът и сетерите.

Прочети още...

Кучета за подземен лов

Към тази група ловни кучета спадат над 20 породи, които са най-различни по телесни форми и цвят на косъма. Почти всички са английски породи. С изключение на дакела, те носят общото име териери. Използват се за ловуване на лисици и язовци.

Прочети още...

Териери

Това е една голяма група бързи и издръжливи кучета, които са приблизително 1/10 от общия брой на кучешките породи. Първоначално са били специализирани само за подземен лов (вмъкване в бърлогите на лисици, язовци, порове, плъхове и др. и удушването или изгонването им).

Прочети още...

Кръвоследници

В ловната практика много често се налага да се намери ранен или убит едър дивеч по неговите кървави следи. За целта са създадени специални породи кучета, наречени кръвоследници. При тях в продължение на много поколения вроденото качество да се проследява дивеча по кървавата му диря е било все повече и повече развивано, докато се е стигнало до съвършенство.

Прочети още...