Дивеч

Дива свиня (Sus scrofa)

Дивата свиня (Евразийска дива свиня) (Sus scrofa) е бозайник от разред Чифтокопитни. Родоначалник е на домашната свиня. Среща се и в България.

Физическа характеристика

Страничните пръсти са добре развити

* Дължина на тялото: до 205 см

* Височина при холката: до 120 см

* Тегло до 350 кг

Има късо и масивно тяло, предната част е по-силно развита от задната. Главата е голяма и масивна. Муцуната и е силно източена напред във формата на зурла, очите и са малки, с добре развити уши. Кучешките зъби (т. нар. глиги) у мъжкия (глиган) са силно развити и излизат извън устата, представлявайки добро средство за защита. Страничните втори и пети пръст са добре развити.

Космената покривка представлява рядка и груба четина. През зимата между нея се развиват мека и гъста козина. Окраската варира от тъмнокафява до сива, индивидуално и в зависимост от географското разпространение.

Разпространение и местообитание

Среща се в Европа, Азия (с изключение на Сибир) и Северна Африка. Интродуцирана е в Северна (в началото на 20 век) и Южна Америка, Австралия, Нова Гвинея и Нова Зеландия. В България е разпространена из цялата страна.

Дивата свиня има много разнообразни местообитания, от морското равнище до алпийската зона: полупустини, широколистни гори, степи, дъждовни тропически гори и обработваеми земи. Най-често се среща в гъсти тръстикови масиви и храсталаци покрай брегове на влажни зони и в гори по планински склонове.

Начин на живот и хранене

Води стаден начин на живот, като образува малки групи. Съставени са от няколко женски и техните малки. Зрелите мъжки живеят усамотено. Активността е от 40 до 65 % от денонощието.

Може да стане жертва на много хищници – вълк, мечка, рис, тигър. Поради по-малкия си размер лисицата, дивата котка и бухала за заплаха само за малките.

Продължителността на живота е 10 – 12 г.

Дивата свиня е всеядно животно. Хранителния спектър е изключително широк – корени, грудки, жълъди, плодове, мърша, червеи, охлюви, насекоми, жаби, костенурки, мишевидни гризачи и др. Обикновено се храни през нощта.

Размножаване и развитие

Размножава се от ноември до януари. Бременността трае 4 месеца, след което ражда 3 – 6 малки. Женските се отделят от групата си за да родят и след това се присъединяват отново заедно с малките си. До тримесечната си възраст имат сиво-червеникава окраска с надлъжни жълти ивици. Половата зрелост настъпва на 2 години, а пълното развитие, на 5 – 6 г.

Взаимоотношение с човека

Дивата свиня е популярен ловен обект. Освен месото се използват мазнината и кожата. В някои райони нанася щети на зеленчуковите и житните култури.

Категория: