Оръжия и муниции

Оръжие използвани в лова

Огнестрелно е оръжие, при което за изхвърлянето и движението на нараняващия агент (проектил) се използва енергията на взривно вещество (барут).

В мирновременни условия най-чести са бойни и ловни огнестрелни оръжия.

Ръчното огнестрелно оръжие може да се класифицира:

  • По предназначение е - бойно и ловно.Към бойното оръжие се отнасят пушките, карабините, пистолетите и револверите, към спортното - малокалибрените пушки и пистолети, а към ловното - ловните пушки.

  • По устройство на канала на цевта оръжието е нарезно и гладкоцевно

Ловецът ползва гладкоцевно ловно оръжие, което може да има три разновидности:

  • Едноцевно ловно оръжие

  • Двуцевно ловно оръжие

  • Ловни полуавтомати

 

Едноцевно ловно оръжие

orajie1Едноцевното ловно оръжие днес има по-слабо приложение поради неспособността си на бърз повторен изстрел, иначе е по-леко и евтино и дава по-точна стрелба от двуцевното. Един от най-достъпните модели на нашия пазар е руската едноцевна пушка "ИЖ - 18".

 

 

 

Двуцевнo ловно оръжие

orajie2Двуцевното ловно оръжие се характеризира с най-масова употреба. То може да е два вида: с успоредно и с вертикално разположени цеви. Пушките с вертикално разположени цеви, така наречените надцевки, напоследък имат по-голямо разпространение поради по-удобното вземане на прицел.

 

 

 

 

 

 

Ловни полуавтомати

orajie3Ловният полуавтомат е едноцевна пушка с магазин, събиращ от 3 до 5 патрона и с автоматично презареждане и изхвърляне на празната гилза. Дава възможност за повече бързи последователни изстрели.

Основна характеристика на оръжието е неговият калибър. Той се определя от диаметъра на цилиндричната част на цевта. По стандарт калибрите на гладкоцевните оръжия са:10, 12, 16, 20, 32, 41. Колкото по-голям е калибъра, толкова по-малък е диаметърът на цевта.

Най-използваните в Европа калибри са: 12,16 и 20. По-големият калибър има по-голяма поразяваща мощ, но пък пушката от по-голям калибър е по-тежка и с по-голям откат. Например за жени се препоръчва използването на 20-ти калибър.

Друга важна характеристика на пушките е дулното стеснение или така нареченият шок. Пушки с цилиндрична цев без дулно стеснение дават по-голям кръг на поразяване и са удобни за стрелба на разстояние 35м. Колкото по-голямо е дулното стеснение, толкова сачменият сноп е по-концентриран и по-добър при далечната стрелба. За млади ловци са по-подходящи пушки със слабо - шокови цеви (слабо стеснение). Със сачми №11( D =1,5) се стрелят пъдпъдъци; с №7 (D=2,5) - яребици, бърнета; с №5(D=3,0) - диви патици и т.н. Едрият дивеч като диво прасе, елен се стреля с куршуми за гладкоцевно оръжие. Куршумите са оловни, подкалибрени, поставени в пластмасов контейнер и разнообразни по форма и тегло. Дават задоволителен бой 50-70м.

Категория: