Новини

Покана за Общо събрание на ЛРД "Гларус" - 14.05.2023г.

newsThumbnail 986 CaptureПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ „Ловно – рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие и решение на УС с протокол №4-4/23 и по инициатива на УС ще проведе редовно отчетно - изборно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие, което ще се проведе на 14.05.2023г. от 9:00 часа в заседателната зала в сградата на адреса на управлението на сдружението : гр. Поморие, ул.“Княз Борис I“ №55, при следния дневен ред:

Прочети още...

Покана за Общо събрание на ЛРД "Гларус" - 14.05.2022г.

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ „Ловно – рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие и решение на УС с протокол №3-3/22 и по инициатива на УС ще проведе редовноотчетно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие, което ще се проведе на 14.05.2022г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на адреса на управлението на сдружението : гр. Поморие, ул.“Княз Борис I“ №55, при следния дневен ред:

Прочети още...

Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие започва участието си в проект за подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие

logo OBSHTO

Европейски фонд за морско дело и рибарство

 

Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. започва участието си в проект за подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие

Прочети още...

Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие започва участието си в проект за подобряване и развитие на обект от средата за живот в гр. Поморие

logo OBSHTO

Европейски фонд за морско дело и рибарство

 

Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие започва участието си в проект за подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие

Прочети още...

Покана за Общо събрание на ЛРД "Гларус" - 26.06.2021г.

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Ловно – рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие и решение на УС с протокол №4-5/21 и по инициатива на УС ще проведе редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие, което ще се проведе на 26.06.2021г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на адреса на управлението на сдружението : гр. Поморие, ул.“Княз Борис 1“ №55, при следния дневен ред:

Прочети още...