Срокове за лов и риболов

Срокове за лов

чл. 54 от ЗЛОД и чл. 68, 69, 70, 71, 72 и 73 от ППЗЛОД

Вид дивеч

Срокове за ловуване

Отстрелна
норма
на 1 излет

1.

Пъдпъдък

От втората събота на м. август
до 30 ноември

15 бр.

2.

Гургулица

От втората събота на м. август
до 30 ноември

10 бр.

3.

Гугутка

От втората събота на м. август
до 31 декември

10 бр.

4.

Гривек

От втората събота на м.август
до втората неделя на м. февруари

10 бр.

5.

Горски бекас,
обик. бекасина

От втората събота на м.август
до последния ден на м. февруари

10 бр.

6.

Скорец

Цилогодишно

30 бр

7.

Фазан

От 01.10. до 31.01.
(за фермено произведени – от 01.10 до 28.02.)

2 бр.

8.

Яребица

От 01.10. до 30.11.
(за фермено произведени – от 01.10. до 31.01.)

4 бр.

9.

Голяма белочела гъска

От 01.10. до 31.01.

3 бр.

10.

Диви патици,
черна лиска и
черна качулата потапница

От 01.10. до 31.01.

5 бр.

11.

Заек

От 01.10. до 31.12.

1 бр.

12.

Катерица

От 01.11 до 31.12.

 

13.

Ондатра и
нутрия

От 01.11.
до последния ден на м. февруари

 

14.

Вълк,
лисица,
енот.куче,
бялка и
черен пор

1. Индивидуално – целогодишно
2. Групово – от 01.10. до 31.12.

 

15.

Чакал

1. Индивидуално – целогодишна
2. Групово – извън горския фонд – от 01.01.
до последния ден на м. февруари.

 

14.

Сврака,
черна врана,
посевна врана
и чавка

Целогодишно

 

15.

Скитащи кучета

1. Индивидуално – целогодишно

 

16.

Дива свиня

1. Групово – от 1 октомври до втората неделя на януари
2. Подборен лов – целогодишно

Съгласно
плана и
разрешителното
за лов