Срокове за лов и риболов

Срокове за риболов

  • Забранени зони за риболов за периода 2016-2018

  • През размножителния период – РД 09-217 / 15.04.2016 г.

  • Забрани с незабавен ефект.

Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване

№ по ред

Видове риби и други водни организми Рибностопански обекти и зони

Срок/период на забраната

А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби

1.

Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга

от 1 октомври до 31 януари

2.

Липан

от 1 януари до 31 март

3.

Щука

от 15 февруари до 30 април

4.

Распер

от 1 март до 30 април

Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби

5.

Пролетно-лятно размножаващи се риби

съгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г

6.

Бяла риба

от 15 март до 15 май

7.

Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката

60 дни

8.

Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката

30 дни

9.

Калкан във водите на Черно море – с всякакъв вид риболовни уреди

90 дни, считано от 1 април до 30 юни

10.

Попчета във водите на Черно море – само с мрежени риболовни уреди

от 15 април до 15 май

11.

Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия

целогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони

В. Други водни организми

12.

Голяма водна жаба (Pelophylaxridibundus)

от 1 април до 31 май

13.

Езерен рак (Astacusleptodactilus)

от 15 октомври до 15 май

14.

Пагур (Eriphiaverrucosa)

от 1 април до 31 май

15.

Обикновен (зелен) крив рак (Carcinusmaenas)

от 1 април до 31 май

Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина

16.

В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина

от 1 октомври до 31 януари

17.

В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина

от 1 май до 15 юни

18.

Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина

от 15 април до 31 май