Срокове за лов и риболов

Срокове за лов

чл. 54 от ЗЛОД и чл. 68, 69, 70, 71, 72 и 73 от ППЗЛОД

Вид дивеч

Срокове за ловуване

Отстрелна
норма
на 1 излет

1.

Пъдпъдък

От втората събота на м. август
до 30 ноември

15 бр.

2.

Гургулица

От втората събота на м. август
до 30 ноември

10 бр.

3.

Гугутка

От втората събота на м. август
до 31 декември

10 бр.

4.

Гривек

От втората събота на м.август
до втората неделя на м. февруари

10 бр.

5.

Горски бекас,
обик. бекасина

От втората събота на м.август
до последния ден на м. февруари

10 бр.

6.

Скорец

Цилогодишно

30 бр

7.

Фазан

От 01.10. до 31.01.
(за фермено произведени – от 01.10 до 28.02.)

2 бр.

8.

Яребица

От 01.10. до 30.11.
(за фермено произведени – от 01.10. до 31.01.)

4 бр.

9.

Голяма белочела гъска

От 01.10. до 31.01.

3 бр.

10.

Диви патици,
черна лиска и
черна качулата потапница

От 01.10. до 31.01.

5 бр.

11.

Заек

От 01.10. до 31.12.

1 бр.

12.

Катерица

От 01.11 до 31.12.

 

13.

Ондатра и
нутрия

От 01.11.
до последния ден на м. февруари

 

14.

Вълк,
лисица,
енот.куче,
бялка и
черен пор

1. Индивидуално – целогодишно
2. Групово – от 01.10. до 31.12.

 

15.

Чакал

1. Индивидуално – целогодишна
2. Групово – извън горския фонд – от 01.01.
до последния ден на м. февруари.

 

14.

Сврака,
черна врана,
посевна врана
и чавка

Целогодишно

 

15.

Скитащи кучета

1. Индивидуално – целогодишно

 

16.

Дива свиня

1. Групово – от 1 октомври до втората неделя на януари
2. Подборен лов – целогодишно

Съгласно
плана и
разрешителното
за лов

Срокове за риболов

  • Забранени зони за риболов за периода 2016-2018

  • През размножителния период – РД 09-217 / 15.04.2016 г.

  • Забрани с незабавен ефект.

Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване

№ по ред

Видове риби и други водни организми Рибностопански обекти и зони

Срок/период на забраната

А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби

1.

Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга

от 1 октомври до 31 януари

2.

Липан

от 1 януари до 31 март

3.

Щука

от 15 февруари до 30 април

4.

Распер

от 1 март до 30 април

Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби

5.

Пролетно-лятно размножаващи се риби

съгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г

6.

Бяла риба

от 15 март до 15 май

7.

Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката

60 дни

8.

Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката

30 дни

9.

Калкан във водите на Черно море – с всякакъв вид риболовни уреди

90 дни, считано от 1 април до 30 юни

10.

Попчета във водите на Черно море – само с мрежени риболовни уреди

от 15 април до 15 май

11.

Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия

целогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони

В. Други водни организми

12.

Голяма водна жаба (Pelophylaxridibundus)

от 1 април до 31 май

13.

Езерен рак (Astacusleptodactilus)

от 15 октомври до 15 май

14.

Пагур (Eriphiaverrucosa)

от 1 април до 31 май

15.

Обикновен (зелен) крив рак (Carcinusmaenas)

от 1 април до 31 май

Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина

16.

В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина

от 1 октомври до 31 януари

17.

В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина

от 1 май до 15 юни

18.

Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина

от 15 април до 31 май