Общо събрание на ЛРД "Гларус"

Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – Поморие

гр. Поморие, ул. „Княз Борис I 55, тел.: 0889912808, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изх. 14 / 13.05.2019г.

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ Ловно-рибарско дружество „Гларус“ –гр. Поморие ще проведе Общо събрание на 15.06.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Дружеството, находяща се на адрес гр. Поморие, ул. Княз Борис I 55 при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 година

2. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2018 година

3. Приемане на финансов годишен план за дейността на Сдружението за 2019 година

4. Определяне размера на членския внос за 2020 година

5. Промяни в Устава на Сдружението

6. Освобождаване от отговорност на подалия оставка председател на УС на сдружението.

7. Избор на нов председател на УС от съществуващия/настоящия/ му състав

8.Вземане на решение за закупуване и продажба на имущество на сдружението

9. Вземане на решение за кандидатстване към СВОМР по процедурата № BG06RDNP001-19.246 MИГ Поморие_7.5_Мярка 5 „Инвестиции за ползване на инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

10. Избор на делегати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ

11. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе от 11:00 часа.

Брой на делегатите по дружини спрямо Устава на ЛРД Гларус и квотния принцип :
До 30 човека -1 делегат
От 31 човека до 60 човека- 2-ма делегати
От 61 човека до 90 човека- 3-ма делегати

1

Ахелой

2 бр.

2

Горица

2 бр.

3

Гълъбец

1 бр.

4

Дъбник

1бр.

5

Каблешково

2 бр.

6

Козичино

3бр.

7

Козница

2 бр.

8

Лъка

1 бр.

9

Медово

2 бр.

10

Обзор

3 бр.

11

Паницово

2 бр.

12

Поморие-град

3 бр.

13

Поморие-квартал

2 бр.

14

Порой

1 бр.

15

Сини рид

2 бр.

16

Страцин

2 бр.

Категория: