Новина1 - разбирането и на членовете на БЛРС

БЛРС е явление не само като структура, но и като нова философия за управление и функциониране, чийто основен сегмент е разбирането за отговорност за запазване на природата – храмът, в който живеем ние хората и който едновременно е местообиталище и за животинските, и растителни видове. Такова е разбирането и на членовете на БЛРС.

Повече от 120 демократично избрани делегати не само подкрепиха идеята на конференцията, но активно участваха, като приеха решения на базата на научните оценки и експертизи в практико - приложен план.Ако ме питате дали съм имал увереност, че конференцията ще постигне целите си – трябва да Ви отговоря, че и аз самият имах тревоги дали ще успеем да я проведем в планирания високо критериен мащаб. Реалността категорично разсея и моите съмнения.

Категория: