Свободата на лов, на сдружаване и изобщо всички свободни права на една човешка личност

Галерия

Галерия

Фото и видео галерии

Любопитни факти

Любопитни факти

Истории, личности, факти

История

История

История на Ловно Рибарския съюз

Новини

Новини

Информация за всички събития

Грижа за дивеча

Дивечознание

Подхранване и опазване на дивеча

Червена книга

Червена книга

Защитени видове в България

Последни новини

Покана за Общо събрание на ЛРД "Гларус" - 14.05.2023г.

newsThumbnail 986 CaptureПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ „Ловно – рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие и решение на УС с протокол №4-4/23 и по инициатива на УС ще проведе редовно отчетно - изборно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие, което ще се проведе на 14.05.2023г. от 9:00 часа в заседателната зала в сградата на адреса на управлението на сдружението : гр. Поморие, ул.“Княз Борис I“ №55, при следния дневен ред:

Прочети още...

Покана за Общо събрание на ЛРД "Гларус" - 14.05.2022г.

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ „Ловно – рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие и решение на УС с протокол №3-3/22 и по инициатива на УС ще проведе редовноотчетно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие, което ще се проведе на 14.05.2022г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на адреса на управлението на сдружението : гр. Поморие, ул.“Княз Борис I“ №55, при следния дневен ред:

Прочети още...

Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие започва участието си в проект за подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие

billionphotos 1630294На 20.07.2021 г. Председателят на Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-77/20.07.2021 по проект "Подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие" по процедура BG14MFOP001-4.060 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Европейски фонд за морско дело и рибарство.

Прочети още...